Arkadiusz Przybyszewski - Prezes Zarządu

Absolwent Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie.

Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 r. W latach 2003 -2019 związany z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z  o. o. gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. W okresie 2019-2020r. związany z WDB S.A. gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Podczas ponad siedemnastoletniej  pracy uczestniczył w przygotowaniu i realizacji programów ubezpieczenia dla największych instytucji publicznych miedzy innymi Straży Granicznej, Izby Celnej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  Organizator szkoleń związanych z problematyką ubezpieczeń. Doświadczenie w opracowaniu nowatorskich produktów ochronny, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń, jak również opracowywanie i wdrażanie konkurencyjnych rozwiązań w zakresie produktów ubezpieczeniowych.